Jana GRYGAROVÁ

Master's thesis

Problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy

Issues of child transition from kindergarten to primary school
Anotácia:
Cílem mé diplomové práce je přiblížení se tématu problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy. V teoretické části se zabývám charakteristikou dětí předškolního věku a charakteristikou dětí mladšího školního věku. V kapitole tři charakterizuji školní zralost, dále ve čtvrté kapitole popisuji povinnou školní docházku a druhy základních škol, zmiňuji se i alternativním školství.V páté …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to approach the topic the issue of transfer of pupils from kindergarten to elementary school. In the theoretical part deals with the characteristics of children of pre-school age and characteristics of children of primary school age. In chapter three I characteristics school readiness, further in the fourth chapter I describe the compulsory school attendance and the types of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zverejniť od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRYGAROVÁ, Jana. Problematika přechodu žáků z mateřské školy do základní školy. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses gci8i4 gci8i4/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.