Bc. Natálie Kocichová

Bakalářská práce

Nábor a výběr zaměstnanců v Lázních Darkov, a.s.

Recruitment and selection of employees at Lázně Darkov, a.s.
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření návrhů a doporučení k možnému zefektivnění procesu náboru a výběru zaměstnanců v Lázních Darkov, a.s., vyhotovených na základě srovnání současného stavu a znalostí získaných v rámci studia. V teoretickém vymezení se nachází definování pojmů souvisejících s personalistikou a personálními činnostmi, ze kterých je podrobněji popsána činnost náboru a výběru pracovníků …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is a creation of drafts and recommendations to potential efficiency improvement of a process recruitment and employee selection in Lázně Darkov, a.s., drew up on the basis of comparison of current situation and knowledge acquired during studies. In the theoretical part od thesis, the process of recruitment and employee selection, based on the concepts related to personnel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/oh1ib/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné