Bc. Simona Procházková

Master's thesis

Aberace optické soustavy oka vyššího řádu a jejich vliv na kvalitu vidění

High order aberrations of eye and their influence on quality vision
Anotácia:
V této diplomové práci na téma aberace optického systému oka vyšších řádů a jejich vliv na kvalitu vidění se zabývám fyzikálním i medicínským popisem aberací vyšších řádů, jejich vlivem na vidění člověka, měřením a možnostmi odstranění. Zmíním také metodu LASIK a Epi-LASIK , které se používaji společně s individualizovanou ablací. Ve výzkumné části se zabývám srovnáním metod Epi - LASIK a WG Epi- LASIK …viac
Abstract:
My dissertation is about high order of aberration, HOA. About their effect to our vision and measurement.I write about LASIK and Epi -LASIK, too. In a practic part I compare of two methods laser refractive surgery, wavefront guided Epi LASIK and conventional Epi-LASIK. I compare UCVA and BCVA of patients before and after surgery.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedúci: MUDr. Jan Richter
  • Oponent: MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta