Bc. Karel Beránek

Bakalářská práce

Darování a sponzoring

Donation and sponsoring
Anotace:
V této bakalářské práci prvotně popisuji smlouvy a jejich význam v soukromém právu, poté postupně přecházím na závazky ze smluv, které charakterizuji v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat problematiku mezi darováním a sponzoringem dle platné právní úpravy. Tuto problematiku doplním o rozdíly z daňového i účetního hlediska. Součástí práce je také vybraný …více
Abstract:
In this work I describe agreements and their significance in private law, then gradually moving to contractual obligations that are characterized under the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code. The aim of my thesis is to analyze the problems between the donation and sponsoring according to applicable legislation. This issue is complemented by the differences of tax and accounting perspective. As the part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání

Práce na příbuzné téma