Gabriela Vejrostová

Bachelor's thesis

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"

"How clients of outreach programs perceive workers of this service"
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vnímání pracovníka klientem v terénních programech s uživateli návykových látek. Cílem této práce je zodpovědět otázku: "Jak klienti terénních programů vnímají pracovníky této služby?" Text práce je rozdělen do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá terénní sociální prací s uživateli návykových látek, Společností Podané ruce o.p.s., v rámci které byl výzkum prováděn …more
Abstract:
Main theme of thesis is client's perception of workers at outreach programs. Main goal of this work is to answer this question: "How do clients of outreach programs perceive workers of this service?" The work (thesis) is divided into two main parts. Theoretical part deals with outreach social work with drug users, organization Společnost Podané ruce o.p.s., where the research was accomplished, and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014
Accessible from:: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jiří Dalajka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vejrostová, Gabriela. "Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu". Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe