Eliška Pospíšilová

Bakalářská práce

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů

Circulating tumor cells - biomarker of selected adenocarinomas
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na cirkulující nádorové buňky (CTCs) a jejich výskyt u pacientů s adenokarcinomy prsu, prostaty, plic a kolorektálním karcinomem. V první kapitole této práce je stručně popsána nádorová buňka a její vznik. Další kapitola se zabývá CTCs, jejich vznikem a původem v lidském těle. Následuje kapitola o komerčním přístroji CELLSEARCH CTC System, který umožňuje stanovit počet …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on circulating tumor cells (CTCs) and their occurrence in patients with adenocarcinomas of the breast, prostate, lung and colorectal cancer. The first chapter describes briefly a cancer cell and its creation. Another chapter deals with CTCs, their formation and origin in the human body. The commercial device CELLSEARCH CTC System that allows to determine number of CTCs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšilová, Eliška. Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant