Eliška Pospíšilová

Bachelor's thesis

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů

Circulating tumor cells - biomarker of selected adenocarinomas
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na cirkulující nádorové buňky (CTCs) a jejich výskyt u pacientů s adenokarcinomy prsu, prostaty, plic a kolorektálním karcinomem. V první kapitole této práce je stručně popsána nádorová buňka a její vznik. Další kapitola se zabývá CTCs, jejich vznikem a původem v lidském těle. Následuje kapitola o komerčním přístroji CELLSEARCH CTC System, který umožňuje stanovit počet …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on circulating tumor cells (CTCs) and their occurrence in patients with adenocarcinomas of the breast, prostate, lung and colorectal cancer. The first chapter describes briefly a cancer cell and its creation. Another chapter deals with CTCs, their formation and origin in the human body. The commercial device CELLSEARCH CTC System that allows to determine number of CTCs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Svobodová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pospíšilová, Eliška. Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant