Bc. Jaroslav Přívětivý

Diplomová práce

Časová působnost právní normy

Force of Legal Norms in Time
Anotace:
Cílem diplomové práce je zkoumat časovou působnost v rámci různých právních prostředí, které však mají dopady do právního prostředí českého. Časová působnost tak je zkoumána z pohledu kontinentálního právního systému, systému práva Evropské unie a současného právního poznání časové působnosti právě v českém právním řádu. V dané problematice je zkoumáno především propojení těchto systémů a nalezení …více
Abstract:
This thesis focused on force of legal norms in time in various legislation systems which has influence on Czech legislation. Time force of legal norms is terminated by continental law system, system of law of the European Union (European law) and nowadays Czech law system. In thesis there is researched especially interconnection of these systems. Czech legislation is a part of the great continental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta