Tereza Šilberská

Bakalářská práce

Srovnání obchodních zvyklostí a mentality africké arabské země a asijské arabské země.

Comparison of commercial practice and the mentality of an African Arab country and an Asian Arab country.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním obchodních zvyklostí a mentality Maroka a Saúdské Arábie. Podává popis arabské mentality a následně charakterizuje specifika obchodního jednání v Maroku a Saúdské Arábii. Práce též hodnotí vývoj marocké a saúdské ekonomiky a zahraničního obchodu v posledních letech. Část práce je věnována obchodní spolupráci obou zemí s Českou republikou a předpokládanému vývoji …více
Abstract:
The bachelor's thesis presents a comparison of business practices and mentality of Morocco and Saudi Arabia. Provides a description of the Arab mentality and subsequently characterizes the specifics of business negotiations in Morocco and Saudi Arabia. The thesis also evaluates the development of economy and foreing trade of Morocco and Saudi in recent years. Part of the work is devoted to the business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Magda Neuwirthová
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35307

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod