Tereza Kloboučková

Bakalářská práce

Procesní automatizace pomocí RPA a iPaaS nástrojů

Process automation using RPA and iPaaS tools
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována problematice procesních automatizací pomocí nástrojů pro Robotickou Procesní Automatizaci (dále jen RPA) a integračních platforem jako služeb (dále jen iPaaS). Nejprve je vymezen pojem RPA, dále jsou sepsány rozdíly mezi robotickou procesní a tradiční automatizací, benefity použití RPA, požadavky na proces a ideální procesy k zautomatizování pomocí RPA nástroje. Následně …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with process automation, using tools for Robotic Process Automation (RPA) and integration platforms as services (iPaaS). First, the concept of RPA is defined. Later, the differences between the robotic process automation and traditional automation are described, alongside with the benefits of using RPA, process requirements and ideal processes for automation using RPA tools …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jakub Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78144