Bc. Jan Tomášek

Bakalářská práce

Cross-platform System for Time Scheduling

Cross-platform System for Time Scheduling
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní aplikace pro plánování času. V práci jsou nejprve prozkoumány možnosti multiplatformního vývoje a následně navrhnuta a implementována webová aplikace společně s hybridní mobilní aplikací pro systémy iOS a Android.
Abstract:
This thesis deals with a development of cross-platform application for time management. Author reviewed common approaches for cross-platform development and subsequently designed and implemented web application together with hybrid mobile application for iOS and Android systems.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Libor Kubečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky