Ing. Jana Juchelková

Bakalářská práce

Postup k odstranění pochybností a daňová kontrola

Procedure - the removal of doubts and tax control
Anotace:
Postup k odstranění pochybností a daňová kontrola Postup k odstranění pochybností je postup správce daně, který slouží k ověření, odstranění, upřesnění, či případné korekci údajů uvedených v podaném daňovém tvrzení před vyměřením nebo dodatečným vyměřením daně. Daňová kontrola je postup, který ve většině případů slouží k prověření správnosti již vyměřené daně. Oba procesní postupy se váží k nalézacímu …více
Abstract:
Procedure - the removal of doubts and tax control The procedure for removal of doubt, the tax administration process, which is used to verify the deletion, clarification or correction of any data listed in Tax claims filed before the assessment or additional assessment of tax before. Tax inspection is a procedure which in most cases is used to check correctness of the assessed tax-both procedural bind …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Hana Vejvodová
  • Oponent: Mgr. Danuše Severová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting