Martina ŠAFAŘÍKOVÁ

Bakalářská práce

Tuhá alternativní paliva a jejich využití

Solid alternative fuels and its utilization
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení využití alternativních paliv v energetice, konkrétně na tuhá alternativní paliva. Poukazuje na problematiku neobnovitelných zdrojů a nabízí jako možnou cestu tuhá alternativní paliva. Avšak také předkládá problematiku jeho výroby a dopravy ke spotřebiteli. Toto téma je velice zajímavé, protože je to další možnost, jak zpracovávat a energeticky využívat odpad …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on addressing the use of alternative fuels in the energy sector, specifically for solid alternative fuels. It highlights the problem of non-renewable resources and offering a possible way solid alternative fuels. But also presents problems of its production and transportation to consumers. This topic is very interesting, because it's another way to handle with utilize waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Ščerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFAŘÍKOVÁ, Martina. Tuhá alternativní paliva a jejich využití. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/