Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Disertační práce

Online sexuality and its relation to the adolescents' offline world

Online sexuality and its relation to the adolescents' offline world
Anotace:
Záměrem předkládané disertační práce, která vychází ze šesti dílčích studií, je analýza specifik online sexuality ve vztahu k offline světu, a to zejména u českých dospívajících. Ten je zpracován v rámci tří výzkumných podoblastí: (1) vztah mezi online sexuálně zaměřenými aktivitami a offline sexuálním chováním, (2) charakteristiky adolescentních uživatelů se zkušenostmi s online sexuálně zaměřenými …více
Abstract:
The present thesis is about online sexuality among Czech internet users, with the special focus on adolescents. In the research consisting of six studies I focused on online sexuality in relation to offline sexual behavior, characteristics of users who have experience with online sexuality, and finally on the particularities of online sexuality in the Czech Republic. Generally, it has been found that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., prof. Nicola Doering, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie