Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Doctoral thesis

Online sexuality and its relation to the adolescents' offline world

Online sexuality and its relation to the adolescents' offline world
Abstract:
Záměrem předkládané disertační práce, která vychází ze šesti dílčích studií, je analýza specifik online sexuality ve vztahu k offline světu, a to zejména u českých dospívajících. Ten je zpracován v rámci tří výzkumných podoblastí: (1) vztah mezi online sexuálně zaměřenými aktivitami a offline sexuálním chováním, (2) charakteristiky adolescentních uživatelů se zkušenostmi s online sexuálně zaměřenými …more
Abstract:
The present thesis is about online sexuality among Czech internet users, with the special focus on adolescents. In the research consisting of six studies I focused on online sexuality in relation to offline sexual behavior, characteristics of users who have experience with online sexuality, and finally on the particularities of online sexuality in the Czech Republic. Generally, it has been found that …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., prof. Nicola Doering, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Psychology (4-years) / Social Psychology