Bc. Anna Plašková

Bakalářská práce

Intropunitivní zaměření osobnosti studenta střední školy

Intropunitive personality orientation (polarization) amongst high school students
Anotace:
Bakalářská práce “Intropunitivní a hypersensitivní tendence studentů a studentek střední školy” se zabývá charakteristikou náročného vývojové fáze adolescence, tělesným i duševním vývojem dospívajícího, pro snadné pochopení je zde uvedeno také vymezení pojmu normality a následného charakterizování dificilit se zaměřením na konkrétní dificilitu, a to již zmíněnou zvýšenou intropunitivitu a dále hypersensitivitu …více
Abstract:
The thesis „Intropunitive and hypersensitive student tendency of secondary school“ explains characteristics of demanding phase called adolescence, physical and intellectual development of adolescent, there is also determined concept of normality for easy understanding, and following definition explaining dificility with focus on particular dificility. It is explained by increased intropunitive and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta