Bc. Roman Sándor

Diplomová práce

Fyzikální změny plasmatické membrány buněk tabáku vyvolané elicitiny s omezenou schopností vazby sterolů

Physical changes of tobacco cells plasmatic membrane induce by elicitines affected in sterol binding
Anotace:
Protein kryptogein je elicitor produkovaný oomycetou Phytophthora cryptogea, který indukuje rezistenci vůči P. parasitica na rostlinách tabáku. Byla provedena série experimentů s cílem lepšího pochopení časných dějů v rámci obrané reakce rostlin po elicitaci kryptogeinem. Na buněčné suspenzi byla, pomocí mutantních forem kryptogeinů s pozměněnou schopností vázat steroly, studována indukce syntézy reaktivních …více
Abstract:
Cryptogein is a proteinaceous elicitor secreted by oomycete Phytophthora cryptogea inducing resistance to P. parasitica in tobacco plants. A series of experiments to better understand the early events of plant defense after elicitation with cryptogein were conducted. Induction of the synthesis of reactive oxygen species (ROS) in tobacco cells in suspension together with changes in the lipid order level …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Genomika a proteomika