Aneta PELLEROVÁ

Bakalářská práce

Numismatické nálezy 10.-13. století v západních Čechách

Numismatic findings of the 10th - 13th century in western Bohemia
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na vyhodnocení numismatických nálezů (denárových, brakteátových a fenikových ražeb mincí) v západních Čechách. Byl shromážděn jejich aktualizovaný soupis, který se stal prostředkem k řešení otázek týkajících se úlohy rozšíření mince v rámci směnných a tržních vztahů, kontaktního studia a přeshraničního obchodu mezi západními Čechami a Bavorskem. Byla zhodnocena kontextuální …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the evaluation of numismatic findings (denar, bracteate and pfennig coin minting) in western Bohemia. An updated inventory was compiled as a means of addressing issues related to the role of coin expansion in exchange and market relations, contact studies and cross-border trade between Western Bohemia and Bavaria. The contextual statement of individual findings of coins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELLEROVÁ, Aneta. Numismatické nálezy 10.-13. století v západních Čechách. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.