Karel Šnajdr

Bachelor's thesis

Srovnání světelně řízených křižovatek v ČR a USA

Comparison of Light Controlled Intersections in the Czech Republic and USA
Anotácia:
ŠNAJDR, Karel. Srovnání světelně řízených křižovatek v ČR a USA. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2014. 42 s. 22 příloh. Vedoucí práce: MAHDALOVÁ, Ivana. Bakalářská práce se zabývá porovnáním návrhových charakteristik světelně řízených křižovatek v ČR a USA a posouzením vlivu odlišných předpisů v obou zemích na kapacitu a plynulost dopravy. Po vlastním výběru křižovatky …viac
Abstract:
ŠNAJDR, Karel. Comparison of Light Controlled Intersections in the Czech Republic and USA. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014. 42 p. 22 annex. Head: MAHDALOVÁ, Ivana. Bachelor thesis presents a comparison of the design characteristics of light controlled intersections in the Czech Republic and USA and assessing the impact of different regulations in both countries …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedúci: Ivana Mahdalová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava