Theses 

Motivace k základům dějin moderního výtvarného umění pro předškolní věk v rámci pedagogiky volného času – Eva DOLÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva DOLÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Motivace k základům dějin moderního výtvarného umění pro předškolní věk v rámci pedagogiky volného času

Motivation for the foundations of the modern art history for preschool age within the pedagogy of leisure time

Anotace: Práce se zabývá moderním uměním a jeho využitím při vytváření výtvarných dílen pro děti předškolního věku. V praktické části práce seznamuje s vybranými směry moderního umění. Dále seznamuje s galerijní pedagogikou a výtvarným výchovným způsobem artefiletikou. Stručně jsou popsány výtvarné techniky, které jsou použity v praktické části. V praktické části jsou popsány jednotlivé výtvarné dílny, které seznamují s vybranými směry moderního umění. Ve výtvarných dílnách je využito poznatků z galerijní pedagogiky a artefiletiky. Děti přes dramatickou motivaci a vlastní výtvarnou aktivitou získaly povědomí o výtvarných směrech moderního umění.

Abstract: The theses deals with the modern art and its use for creating art workshops for preschool children. In practical part the thesis introduces selected styles of the modern art. Furthermore, it describes the gallery pedagogy and an art education approach, artefiletics. There are briefly described some art techniques used in the practical part. Individual art workshops that introduce certain modert art styles are described in the practical part. For art workshops knowledge from gallery pedagogy and artefiletics is used. Children got the awareness about movements of the modern art through a dramatical motivation and own art activity.

Klíčová slova: moderní umění, umění, galerijní pedagogika, artefiletika, výtvarná výchova, výtvarná dílna, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

DOLÁŠOVÁ, Eva. Motivace k základům dějin moderního výtvarného umění pro předškolní věk v rámci pedagogiky volného času. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 18:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz