Gero Gerber

Disertační práce

Alarm systems in buildings - Researches of effectiveness depending of the type of building and the user profile

Alarm systems in buildings - Researches of effectiveness depending of the type of building and the user profile
Anotace:
Gerber, Gero. 2019. Alarm Systems in Buildings - Researches of effectiveness depending on the type of building and the user profile. Dissertation Thesis: VŠB Technical University of Ostrava / CZ, Faculty of Safety Engineering. Supervision: ProfessorDr Ing. Aleš Dudáček, Ostrava Poplašné systémy jsou ve velkých budovách používány k rychlému a účinnému informování všech osob o stávající nebezpečné situaci …více
Abstract:
Gerber, Gero. 2019. Alarm Systems in Buildings - Researches of effectiveness depending on the type of building and the user profile. Dissertation Thesis: VŠB Technical University of Ostrava / CZ, Faculty of Safety Engineering. Supervision: Professor Dr Ing Aleš Dudáček, Ostrava Alarm systems are used in large buildings to inform all persons quickly and effectively about an existing danger situation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 10. 2019
  • Vedoucí: Aleš Dudáček
  • Oponent: Jörg Reintsema, Karol Balog, Petr Ošlejšek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Doktorský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost