Bc. Petr FULIER, DiS.

Diplomová práce

Psychoterapeut se vzděláním sociálního pracovníka: Ovlivnění role psychoterapeuta preedukačním vzděláním v sociální práci při komparaci s jednooborovou psychologií a jejich kompetencí dle české asociace pro psychoterapii

Psychotherapy educated social worker: Influence profession psychoterapist, pre-educational education in social work in comparison with in psychology and their competence in accordance with Czech Association for Psychotherapy
Anotace:
Práce se zabývá otázkou, zdali je sociální práce kvalitním vzdělávacím základem pro další specializaci v psychoterapii. Na tuto otázku se snaží odpovědět pomocí argumentace o současných světových trendech, historickém kontextu a sledováním kompetenci evropského psychoterapeuta. Pro pomoc srovnává tyto oblasti se současnou psychologií a klade otázku jaký je rozdíl mezi těmito obory a jak se tyto rozdíly …více
Abstract:
The thesis deals with the question whether social work is a good educational base for further specialization in psychotherapy. This question seeks to answer using the argument of current world trends, historical context and monitoring competence of the European psychotherapist. To help these areas compared with the current psychology and wonders what is the difference between these fields and how these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FULIER, Petr. Psychoterapeut se vzděláním sociálního pracovníka: Ovlivnění role psychoterapeuta preedukačním vzděláním v sociální práci při komparaci s jednooborovou psychologií a jejich kompetencí dle české asociace pro psychoterapii . Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gdum02 gdum02/2
27. 6. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 6. 2017
Bulanova, L.
28. 6. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.