Bc. Petr FULIER, DiS.

Master's thesis

Psychoterapeut se vzděláním sociálního pracovníka: Ovlivnění role psychoterapeuta preedukačním vzděláním v sociální práci při komparaci s jednooborovou psychologií a jejich kompetencí dle české asociace pro psychoterapii

Psychotherapy educated social worker: Influence profession psychoterapist, pre-educational education in social work in comparison with in psychology and their competence in accordance with Czech Association for Psychotherapy
Abstract:
Práce se zabývá otázkou, zdali je sociální práce kvalitním vzdělávacím základem pro další specializaci v psychoterapii. Na tuto otázku se snaží odpovědět pomocí argumentace o současných světových trendech, historickém kontextu a sledováním kompetenci evropského psychoterapeuta. Pro pomoc srovnává tyto oblasti se současnou psychologií a klade otázku jaký je rozdíl mezi těmito obory a jak se tyto rozdíly …more
Abstract:
The thesis deals with the question whether social work is a good educational base for further specialization in psychotherapy. This question seeks to answer using the argument of current world trends, historical context and monitoring competence of the European psychotherapist. To help these areas compared with the current psychology and wonders what is the difference between these fields and how these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FULIER, Petr. Psychoterapeut se vzděláním sociálního pracovníka: Ovlivnění role psychoterapeuta preedukačním vzděláním v sociální práci při komparaci s jednooborovou psychologií a jejich kompetencí dle české asociace pro psychoterapii . Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses gdum02 gdum02/2
27. 6. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 6. 2017
Bulanova, L.
28. 6. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.