Martin Hajduček

Bakalářská práce

Nové prvky vo webových technológiách a ich vplyv na informačné systémy.

New features in web technologies and their impact on information systems
Abstract:
This thesis concerns with newest web standards and possibility of their use in web pages of bank and financial sector. In first chapter basic expressions used in this work are beingdefined, together with wider dedication to WEB 2.0 technology and standards such as HTML, CSS or AJAX and jQuery libraries wich are used with JavaScript. Second chapter is comprehensively talking about new elements used …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá najnovšími webovými štandardmi a možnosťou ich využitia vo webových sídlach bankovníctva a finančného sektoru. V prvej kapitole autor definuje základné pojmy použité v práci a zároveň sa širšie venuje technológii WEB 2.0 a štandardom ako HTML, CSS prípadne AJAX a jQuery knižniciam použitými v JavaScripte. Druhá kapitole podrobne rozoberá nové prvky použité v značkovacom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma