Aleš TENČÍK

Bakalářská práce

Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras

Bryophytes of dry grasslands in southern part of PLA Český kras
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt mechorostů v různých typech společenstev bazických suchých trávníků v jihozápadní části Českého krasu a posoudit vliv významných abiotických i biotických faktorů na jejich diverzitu.V sedmi biotopových typech bylo celkem pořízeno 35 fytocenologických snímků o velikosti 1x1 m. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím diverzitu mechů se zde ukázala pokryvnost …více
Abstract:
The aim of the thesis was to survey the occurrence of mosses in the different types of calcareous dry grasslands in the southwestern part of the Bohemian Karst and assess the impact of major abiotic and biotic factors to their diversity.At seven habitat types was acquired a total of 35 plots of 1x1 m. The most important factor influencing the diversity of mosses turned out to be the degree of coverage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TENČÍK, Aleš. Bryoflora společenstev suchých trávníků jižní části CHKO Český kras. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gdusxh gdusxh/2
26. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
26. 5. 2016
Bulánová, L.
27. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.