Bc. Tereza Vaňková

Diplomová práce

Monstra a zvířata Angely Carterové: Vytváření genderové identity a role lidskosti v patriarchální společnosti

Angela Carter's Monsters and Beasts: The Construction of Gender Identity and the role of Humanity in Patriarchal Society
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na sbírku povídek Krvavá komnata britské autorky Angely Carterové. V práci jsou analyzovány postavy monster z vybraných povídek Krvavé komnaty. Jmenovitě jsou to povídky Námluvy pana Lva, Tygrova nevěsta, Kocour v botách, Král duchů, Paní z domu lásky, Vlkodlak, Mezi vlky a Vlčice Alenka, ve kterých se objevují monstra a zvířata typická pro klasické pohádky. Angela Carterová …více
Abstract:
The Master Thesis focuses on the collection of short stories The Bloody Chamber and Other Stories by the British author Angela Carter. The thesis analyses the characters of monsters from the selected stories of the collection – namely “The Courtship of Mr Lyon”, “The Tiger’s Bride”, “Puss-in-Boots”, “The Erl-King”, “The Lady of the House of Love”, “The Werewolf”, “The Company of Wolves”, and “Wolf …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta