Bc. Tereza Vaňková

Master's thesis

Monstra a zvířata Angely Carterové: Vytváření genderové identity a role lidskosti v patriarchální společnosti

Angela Carter's Monsters and Beasts: The Construction of Gender Identity and the role of Humanity in Patriarchal Society
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na sbírku povídek Krvavá komnata britské autorky Angely Carterové. V práci jsou analyzovány postavy monster z vybraných povídek Krvavé komnaty. Jmenovitě jsou to povídky Námluvy pana Lva, Tygrova nevěsta, Kocour v botách, Král duchů, Paní z domu lásky, Vlkodlak, Mezi vlky a Vlčice Alenka, ve kterých se objevují monstra a zvířata typická pro klasické pohádky. Angela Carterová …more
Abstract:
The Master Thesis focuses on the collection of short stories The Bloody Chamber and Other Stories by the British author Angela Carter. The thesis analyses the characters of monsters from the selected stories of the collection – namely “The Courtship of Mr Lyon”, “The Tiger’s Bride”, “Puss-in-Boots”, “The Erl-King”, “The Lady of the House of Love”, “The Werewolf”, “The Company of Wolves”, and “Wolf …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Buchtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta