Bc. Klára Mužíková

Master's thesis

Regionální rozvoj a (ne) prolomení těžebních limitů

Regional development and (not) breaking the mining limits
Abstract:
Jedním z faktorů, které mají vliv na rozvoj regionů, je nerostné bohatství, které se nachází na jeho území. V oblasti severozápadních Čech přinesla naleziště stříbra a dalších kovů ve středověku prosperitu zejména v horské oblasti regionu. Průmyslová revoluce pak v následných letech vyvolala rozvoj těžby hnědého uhlí nejprve hlubinnou a následně povrchovou těžbou. Od šedesátých let 20. století se stala …more
Abstract:
One of the factors that influence the development of the regions is the mineral wealth that is found in its territory. In the area of north-west Bohemia, the site of silver and other metals in the Middle Ages brought prosperity especially in the mountain region. In the following years, the Industrial Revolution sparked the development of brown coal mining first by deep and then surface mining. Since …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 8. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní