Theses 

Regionální rozvoj a (ne) prolomení těžebních limitů – Bc. Klára Mužíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Mužíková

Master's thesis

Regionální rozvoj a (ne) prolomení těžebních limitů

Regional development and (not) breaking the mining limits

Anotácia: Jedním z faktorů, které mají vliv na rozvoj regionů, je nerostné bohatství, které se nachází na jeho území. V oblasti severozápadních Čech přinesla naleziště stříbra a dalších kovů ve středověku prosperitu zejména v horské oblasti regionu. Průmyslová revoluce pak v následných letech vyvolala rozvoj těžby hnědého uhlí nejprve hlubinnou a následně povrchovou těžbou. Od šedesátých let 20. století se stala tato oblast palivo-energetickým centrem státu. Do jaké míry se těžba surovin odrazila na samotném rozvoji regionu v jednotlivých historických etapách? Jaký vliv na regionální rozvoj bude mít prolomení či neprolomení limitů těžby na další rozvoj? Na tyto otázky se pokusím zodpovědět v této diplomové práci.

Abstract: One of the factors that influence the development of the regions is the mineral wealth that is found in its territory. In the area of north-west Bohemia, the site of silver and other metals in the Middle Ages brought prosperity especially in the mountain region. In the following years, the Industrial Revolution sparked the development of brown coal mining first by deep and then surface mining. Since the 1960s, this area has become the fuel-energy center of the state. To what extent has the raw material extraction reflected on the actual development of the region in individual historical stages? What impact on regional development will the breach or failure of mining limits to further development? I will try to answer these questions in this diploma thesis

Kľúčové slová: Regionální rozvoj, povrchové doly, hnědé uhlí, těžební limity, udržitelný zdroj, území zasažené těžbou.Regional development, open pit mines, brown coal, mining limits, sustainable resource areas affected by mining.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 06:07, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz