Ing. Marie Zgarbová

Bakalářská práce

K filozofickým zdrojům dialektiky rozumění a neporozumění v díle H. Blooma

To philosophical sources of the dialectics of understanding and misunderstanding in the works of H. Bloom
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce analyzuje eklektickou dekonstrukční a výrazně neopragmaticky orientovanou teorii Harolda Blooma a některé její filozofické zdroje. Harold Bloom je velmi kontroverzní postavou filozoficko – estetického myšlení současnosti. Považuje se především za literárního kritika, nikoli toliko za filozofa, přestože jeho názory nezaznívají zdaleka jen v otázkách literárněvědných, …více
Abstract:
This Bachelor Thesis introduces eclectic deconstructive and neo-pragmaticly oriented theory of Harold Bloom and some of its philosophical sources. Harold Bloom is a very controversial figure of contemporary philosophical-aesthetical thoughts. He considers himself to be a literary critic, not so much a philosopher, although his opinions are given not only on literary themes but also on themes that are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta