Bc. Ondřej Zeman

Bakalářská práce

Komparace webových stránek zaměřených na výživové hodnoty

Comparison of websites focused on nutritional values
Anotace:
Bakalářská práce Komparace webových stránek zaměřených na výživové hodnoty obsahuje 3 kapitoly – část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část rozebírá základní principy zdravého stravování, rozdělení živin na makroživiny a mikroživiny, jejich charakteristiku, popsání účinků jednotlivých živin a v jakém přijatém množství, určení doporučeného denního příjmu živin. Předmětem je také problematika …více
Abstract:
Bachelor’s thesis Comparison of websites focused on nutritional values consists 3 chapters – part theoretical, analytical and layout. Theoretical part analyses elementary principles of healthy eating, divides macronutrients and micronutrients, its characteristics, describes effects of nutrients in certain amount, evaluates its recommended daily intake. Subject of the first part is also issue of water …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/b2pcn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze