Mgr. Karel Stejskal, Ph.D.

Disertační práce

Příprava proteinových vzorků a jejich charakterizace hmotnostní spektrometrií

Preparation of protein samples and their characterization by mass spectrometry
Anotace:
Abstrakt I přes obrovský rozmach v hmotnostně spektrometrické instrumentaci v posledních letech, příprava vzorku stále zůstává klíčovým krokem v celém proteomickém experimentu. První část předkládané práce byla zaměřena na studium ztrát peptidového vzorku při jeho skladování v autosamplerové vialce před vlastní analýzou pomocí systému LC-MS/MS. Byl testován vliv šesti různých roztoků a sedmi typů komerčně …více
Abstract:
Abstract Sample preparation is still a crucial step in proteomics experiment despite huge improvements in mass spectrometry instrumentation during recent years. The first part of my thesis was focused on a study of peptide sample losses during sample storage in autosampler vials before sample injection into LC-MS/MS system. Six sample injection solutions and seven commercial available autosampler vials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
  • Oponent: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta