Eva Pulcová

Diplomová práce

Účetní reforma státní správy a samosprávy v konkrétních podmínkách příspěvkové organizace MŠMT Dům zahraničních služeb

The accounting reform of state administration and self-government in specific conditions of state-founded institution of the Ministry of Education, Youth and Sports The Centre for International Services
Anotace:
Diplomová práce je psaná z oblasti veřejného sektoru a je rozdělena do dvou částí na teoretickou část, která se zabývá charakteristikou veřejného sektoru, hospodařením organizačních složek státu konkrétně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je zřizovatelem Domu zahraničních služeb, reformou ve veřejné správě a začleněním příspěvkové organizace. Druhá část je praktická, která se zaměřuje …více
Abstract:
The diploma thesis concerns with public sector theme and it is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with public sector characteristic, management organizational units of the State - in particular the Ministry of Education, Youth and Sports which is the founder of the House of Foreign Services. Furthermore, it deals with the public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Štěpánka Nováková
  • Oponent: Hana Takáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35796