Bc. Jan Šrámek

Diplomová práce

Výuka pomocných věd historických na středních školách v rámci projektové výuky

Teaching auxiliary sciences of history through project-based learning at secondary schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá projektovou výukou a jejím využitím v rámci pomocných věd historických v hodinách dějepisu na středních školách. V první části je na základě dotazníkového šetření mezi učiteli přiblížen současný stav výuky PVH na gymnáziích. V části druhé jsou zmapována teoretická východiska projektové výuky a z diplomatického, sfragistického a chronologického hlediska analyzována listina …více
Abstract:
This thesis deals with project education and its use within the frame of auxiliary sciences of history in grammar school history classes. In the first section, current state of ASH education at grammar schools is assessed using a questionnaire survey among teachers. In the second, theoretical outputs of project education are mapped and the diploma of Wenceslaus II. dated February 25, 1293 is analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy