Marie Ouředníková

Diplomová práce

Visegradská skupina - vývoj a postavení v EU

The Visegrad Group - Trends and Position in the European Union
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsání ekonomického vývoje ve státech Visegrádské skupiny v letech 2000 až 2009 a analýza jejich hospodářských vztahů s Evropskou unií. Popis a analýza vycházejí zejména ze statistických dat Eurostatu. V první kapitole jsou definovány ekonomické ukazatele, jejichž vývoj je v práci sledován, a statistické metody, které jsou v práci použity. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe economic trends in countries of the Visegrad Group between 2000 and 2009 and to analyze their economic relations with the EU. The description and analysis are based on Eurostat statistics. Economic indicators which are monitored in this thesis and statistical methods used are defined in the first chapter. The second chapter contains a description of the Visegrad …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Iveta Černá
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24064