Kateřina OBRUSNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Řešené úlohy z teorie grafů - párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty a kružnice

Solved Problems from Graph Theory - Matching, Eulerian Trails, Hamiltonian Paths and Cycles
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit soubor řešených úloh z teorie grafů a poskytnout studentům matematiky doplňující studijní materiál k již existujícím zdrojům. Na příkladech jsou ilustrovány úlohy z oblasti párování v grafech, hledání eulerovských tahů a hamiltonovských cest a kružnic. Práce obsahuje stručný popis úloh a vysvětlení použitých algoritmů. Z oblasti párování je zpracován problém …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a set of solved problems from graph theory and to provide students of mathematics additional study material to existing resources. The examples illustrate problems of matching in graphs, searching for Eulerian trails and Hamiltonian paths and cycles. The thesis contains a brief description of tasks and explanation of used algorithms. In the field of matching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRUSNÍKOVÁ, Kateřina. Řešené úlohy z teorie grafů - párování, eulerovské tahy, hamiltonovské cesty a kružnice. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika

Práce na příbuzné téma