Bc. Lucie Černohorská

Diplomová práce

Hodnocení a motivace zaměstnanců ve vybraném podniku

Evaluation and motivation of employees in a selected company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením a motivací zaměstnanců ve vybraném podniku. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a praktické, které jsou dále členěny na jednotlivé kapitoly a subkapitoly. Teoretická část pojednává všeobecně o řízení lidských zdrojů, vymezuje základní pojmy spojené s hodnocením a motivací zaměstnanců. V první kapitole praktické části je nejprve představen zkoumaný …více
Abstract:
This thesis is focused on assessment and motivation of employees in a company. The thesis consists of two parts, a theoretical and a practical one, which are divided into chapters and sub-chapters. The theoretical part deals generally with a human resources management, defines basic names related to assessment and motivation of employees. First, there is introduced the examined company in the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Pleskotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní