Bc. Marcela Vančatová, DiS.

Diplomová práce

Řízení likvidity (cash-flow) v MSP

Liquidity (cash-flow) management in small and medium enterprises
Anotace:
Tématem této diplomové práce je řízení likvidity v malém a středním podniku, neboť zajištění stabilního cash-flow a likvidity je pro podnik podmínkou existence. Pokud by podnik svou likviditu neřídil, mohl by se dostat do platební neschopnosti, která by mohla vést až k úpadku podniku. Řízení likvidity je aktuálním tématem především v této době, kdy se vzhledem ke zpomalení ekonomiky potýká velká část …více
Abstract:
The topic of the thesis is liquidity management in a small or medium enterprise, with respect to the fact that ensuring of a stable cash-flow and liquidity is essential for the company - it is a prerequisite of its existence. If the company does not manage its liquidity, it may get insolvent, which may lead to bankruptcy of the company. Liquidity management is highly topical especially in current conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Lačňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance