Bc. Petr KUDLÁČEK

Master's thesis

Analýza činností sestry v ošetřovatelské péči o seniory (zdravotnická zařízení, ADP, domovy pro seniory)

Analysis of nurses´ activities in nursing care for seniors (medical facilities, HCA, senior homes)
Anotácia:
ABSTRAKT Teoretická východiska Demografické údaje vypovídají o tom, že celosvětově populace stárne a přibývá starých lidí, kteří potřebují zdravotní a sociální péči. Není tomu jinak i v našich zemích. Každý člověk žije svůj život ojedinělým způsobem. S přibývajícím věkem přibývají změny v tělesné, psychické i sociální oblasti. Vyrovnání se s nimi předpokládá pomoc okolí, toleranci, úctu a trpělivost …viac
Anotácia:
seniory, aby byla schopna poskytnout kvalitní ošetřovatelkou péči, která bude provedena správným postupem.
Abstract:
Theoretical Basis Demographic data show that the world's population has been aging and there are more and more elderly people who need health and social care. The same situation is in our country. Every person lives his/her life in a unique way. With aging changes occur in physical, mental and social aspects. To cope with them requires help, tolerance, respect and patience shown by other people. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zverejniť od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDLÁČEK, Petr. Analýza činností sestry v ošetřovatelské péči o seniory (zdravotnická zařízení, ADP, domovy pro seniory). Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses gecjpl gecjpl/2
16. 8. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 5. 2014
Bulanova, L.
21. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.