Bc. Josef Hájek

Bakalářská práce

Datová podpora na úrovni kontaktního pracoviště Úřadu práce pro státní sociální podporu

Data support on a level of contact workplace of the Employment bureau for a state social support.
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu datových potřeb na kontaktním pracovišti Úřadu práce Státní sociální podpory v Kutné Hoře. Dále se také zabývá problematikou strukturovaného a objektově orientovaného konceptuálního datového modelování. K modelování objektů reality využívá jazyka UML resp. E-R diagramu, který je tvořen v softwaru MS Visio resp. DiaCZe.
Abstract:
This thesis focuses on analysing data needs at a contact workplace at the Employment bureau of a state social support in Kutna Hora. It also deals with the issue of structured and object-oriented data modeling. For modeling the object of reality it uses the UML language or the E-R diagram, which is created in MS Visio software or DiaCZe
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hájek, Josef. Datová podpora na úrovni kontaktního pracoviště Úřadu práce pro státní sociální podporu. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní