Radek MALINA

Bakalářská práce

Formy a metody vzdělávání, příprava pro manažerské pozice zaměstnanců společnosti Vitar, s.r.o

Managerial Education at Vitar, s.r.o.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to analyze forms and methods of education used in the Vitar, S.r.o. Company. The greatest emphasis is put on the system that is used to educate managers in this company. Theoretical part of this thesis is focused on opportunities that this company has to provide adequate education for their representatives. Next part is focused on an ideal manager profile. Practical …více
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce je analýza forem a metod vzdělávání zaměstnanců a jejich příprava pro manažerské pozice ve společnosti Vitar, s.r.o. Největší důraz této práce je kladen na systém, jakým jsou připravováni budoucí manažeři této společnosti. V teoretické části mé práce se zaměřuji na možnosti, jaké tato společnost má, ke vzdělávání budoucích manažerů. Dále se zaměřuji na profil ideálního …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Janka Vydrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINA, Radek. Formy a metody vzdělávání, příprava pro manažerské pozice zaměstnanců společnosti Vitar, s.r.o. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi