Bc. Michaela Jansová

Bachelor's thesis

Foreign Language Anxiety Outside of the School Environment

Foreign Language Anxiety Outside of the School Environment
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou úzkosti z cizího jazyka mimo školní prostředí, zejména pak mluveným projevem v situacích jako je např. konverzace s osobou cizího původu na ulici, na pohovorech, ale i konverzace v anglickém jazyce před osobami blízkými. Cílem této práce je tedy posoudit, kolik mladých lidí ve věku 15–30 let trpí touto specifikou úzkostí a zdali jí vůbec trpí. Teoretická …more
Abstract:
This bachelor’s thesis considers foreign language anxiety outside the school environment, focusing on spoken interaction in specific situations such as conversations with a person of foreign origin on the street, in interviews, but also speaking English in front of close people. This work aims to assess how many young people aged 15-30 may suffer from this specific anxiety and whether they suffer from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Filip Pultar
  • Reader: Mgr. Žaneta Voldánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta