Karel Praveček

Bakalářská práce

Evropský správní prostor

The European Administrative space
Anotace:
Evropský integrační proces, jehož výsledkem je nadnárodní společenství Evropská unie, probíhá téměř 70 let. Postupně jsou naplňovány různé cíle – společný hospodářský trh, společná měna, společná zemědělská a bezpečnostní politika atd. Jedním z významných integračních kroků byl také vznik evropského občanství. Každý občan členské země, má též občanství Evropské unie. Z tohoto vyplývá, že by měl mít …více
Abstract:
The European integration process, the result of which is the transnational community of the European Union, has been going on for almost 70 years. Gradually, the different objectives are fulfilled - the common economic market, the common currency, the common agricultural and security policy, One of the major integration steps was the emergence of European citizenship. Every citizen of a Member State …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní