Bc. Zuzana Vichorcová

Diplomová práce

Aplikace kvantitativních metod hodnocení efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru

Application of quantitative methods to the efficiency evaluation in public sector
Anotace:
Diplomová práce Aplikace kvantitativních metod hodnocení efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru se snaží vybrat vhodné metody pro určení efektivnosti projektů ve vodním hospodářství. Kromě úvodu do problematiky hodnocení veřejných projektů, který obsahuje také definování efektivnosti, jsou v teoretické části blíže charakterizovány jednotlivé jednokriteriální i vícekriteriální metody. U …více
Abstract:
The diploma thesis Application of quantitative methods to the efficiency evaluation in public sector tries to choose appropriate methods for determining efficiency of water management projects. Apart from an introduction to issues of public projects evaluation, which include also efficiency definitions, are specified particular single criterion methods and also multi-criteria methods in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta