Bc. Gabriela Moravčíková

Bachelor's thesis

Demand estimation using Machine Learning methods

Demand estimation using machine learning methods
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo aplikovať vybrané metódy strojového učenia spolu s tradičným modelom časových rád ARIMA za účelom odhadu popávky. Literárna rešerš poskytuje prehľad minulých a súčastných trendov v tejto oblasti. V sekcií zaoberajúcej sa dátami a metodológiou opisujeme dáta, evaluačné metriky a metódy, ktoré sú použité v záverečnej kapitole. Presnosť modelov je ohodnotená a porovnávaná …more
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to apply several Machine Learning methods alongside with a traditional time series ARIMA model for the problem of demand estimation. The literature review provides an overview of past and current trends in the concerned field. The data and methodology section describes the data, evaluation metrics, and methods used in the final chapter. The prediction accuracy of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 8. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2023
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics / Economics