Bc. Hana Kašparová

Bakalářská práce

Optimalizace biochemické odpovědi buněčné linie H4IIE-luc pro zvýšení citlivosti detekce perzistentních polutantů

The biochemical response optimalization of the cell line H4IIE-luc in order to enhance the sensitivity of the persistent pollutant detection
Anotace:
Nejnovější výzkumy v oblasti transgenních buněčných linií naznačují, že změnou kultivačních podmínek lze dosáhnout zvýšení biochemické odpovědi a citlivosti biotestů využívajících těchto buněčných linií. Cílem práce bylo optimalizovat kultivační podmínky pro buněčnou linii H4IIE-luc, na základě nejnovějších poznatků. Sada optimalizačních experimentů nepotvrdila předpoklad, že by bylo možné snížením …více
Abstract:
The newest research about transgenic cell lines shows that the application of lowered incubation temperature can enhance a biochemical response in bioassays. Purpose of this bachelor thesis is the optimalization of incubation conditions for H4IIE-luc cell line. The optimalization experiments didn’t confirm the primary presumption. The results show that optimal incubation conditions for H4IIE-luc cell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie