Bc. Radka Zemanová

Diplomová práce

Implementace principů společensky odpovědné firmy do společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.

Implementation of Principles of Socially Responsible Company into Plzeňský Prazdroj, a.s.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje aplikaci principů společensky odpovědného podnikání v Plzeňském Prazdroji, a.s. Popisuje 10 hlavních priorit, které si firma v této oblasti stanovila. V práci je definována současná úroveň implementace principů společensky odpovědného podnikání do praxe Plzeňského Prazdroje, a.s. a je provedeno porovnání této úrovně se stávající situací v jiných firmách ve stejném oboru. Současně …více
Abstract:
This diploma work deals with application of corporate social responsibility in Plzeňský Prazdroj, a.s. business. It describes 10 key priorities, that were established in the company. The diploma work defines present level of implementation the corporate social responsibility principles into the Plzeňský Prazdroj, a.s. business practice. There is also a comparison of this level with present situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní