Bc. Miloslav Žáček

Master's thesis

Cenné papíry obecně a jejich účtování

Stock and Accounting for it
Abstract:
Cenné papíry přispívají neodmyslitelně ke správnému fungování současné tržní ekonomiky. Postupem doby se vyvinuly různé typy cenných papírů a podle svého konkrétního účelu nacházejí stále větší uplatnění. Diplomová práce je zaměřena na tuto problematiku a má za cíl obecným způsobem charakterizovat jednotlivé druhy cenných papírů a popsat způsoby jejich účtování z hlediska obchodních společností. Teoretická …more
Abstract:
Securities undoubtedly contribute to the proper functioning of the current market economy. Over time, various types of securities have been developed and are being used increasingly based on their specific purposes. This diploma thesis is focused on this issue, and its objective is to characterise individual types of securities in general and describe ways of calculating their value from the point …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Eva Holínská, CSc.
  • Reader: Ing. Lenka Fulínová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS