Ivana Holubová

Bakalářská práce

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve

Breach of contract and its consequences, delay of debtor, delay of creditor in business and civil law
Abstract:
Author: Holubová Ivana, Title: Breach of conditions of contract and the consequences, delay of creditor, delay of debtor in commercial and civil law (Bachelor thesis). Bank Institute High School Prague, High School Foreigh Banská Bystrica, Department of law and social science. Tutor: Mgr. Barbara Michalková, Year of habilitation: 2012, extent of thesis: 61. The Bachelor thesis deals with the breach …více
Abstract:
HOLUBOVÁ, Ivana: Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, omeškanie dlžníka, omeškanie veriteľa v obchodnom práve a občianskom práve. (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: Mgr. Barbara Michalková. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 61. Bakalárska práca sa zaoberá porušením zmluvných povinností …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Michalková
  • Oponent: JUDr. Tatiana Mičudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře