Mgr. Zdeněk STANĚK

Disertační práce

Metoda PRVA v artefiletickém procesu ve vztahu k dětskému etopedickému souboru

Method of PRVA in art-philetic process in relation to children with mental and behaviour disorders
Anotace:
Metoda PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) je procesem s převahou vztahově-experienciální reflexe a odlišný artefiletický proces (Art-Philetic Approach), složený z výrazové hry a následného artefiletického reflektivního dialogu, je postaven na vizuálně kognitivní rovině reflexe. Společně oba systémy vytváří hybridní salutogenetický proces. Metoda PRVA je rozvíjející se nedirektivní …více
Abstract:
The PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) method is a process with a predominance of relational-experiential reflection and another artephiletic process (Artephiletic Approach) which composes of an expressive play and subsequent artephiletic reflective dialogue based on visual and cognitive level of reflection. In such a way, the two systems together create a hybrid salutogenetic process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Závora, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Zdeněk. Metoda PRVA v artefiletickém procesu ve vztahu k dětskému etopedickému souboru. Ústí nad Labem, 2016. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta